ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา (ยานพาหนะ,ครุภัณฑ์การแพทย์)

โรงพยาบาลพิชัย  โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้

รายงานผลการพิจารณาการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น

โรงพยาบาลพิชัย รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ตามรายละเอียด ดังนี้

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบกระมาณ 2564 (รถพยาบาล และ Auto CPR.)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบกระมาณ 2564 1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 2. รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลพิชัย ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น ดังรายละเอียด แนบท้ายนี้

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น รพ.พิชัย

ประกวดราคา โรงพยาบาลพิชัย เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โรงพยาบาลพิชัย ดังนี้

รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น รพ.พิชัย

โรงพยาบาลพิชัย แจ้งเรื่องร่างประกาศ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น ปี 2564 ดังนี้ ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4