กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2566
“Mental Health Anywhere : เพื่อนแท้มีทุกที่” 💓

การช่วยเหลือด้วยหลัก 3 ส
.
.
💓Mental Health Anywhere : เพื่อนแท้มีทุกที่

💓 การช่วยเหลือต่อคนรอบข้างควรให้การช่วยเหลือผู้ใกล้ชิดคนที่มีความเครียดด้วยหลัก 3 ส หรือ 3L ในการปฐมพยาบาลทางใจ

🦉 ส 1 สอดส่องมองหา 👀 โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เครียด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช

🦉 ส 2 ใส่ใจรับฟัง 👂🏻 อย่างตั้งใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย เช่น จับมือโอบกอด เพื่อช่วยให้ผู้สูญเสียบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ

🦉 ส 3 ส่งต่อเชื่อมโยง 👬 โดยให้ความช่วยเหลือ ตามความจำเป็น หากไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ เครียดรุนแรง มีความคิดฆ่าตัวตาย ให้ป้องกัน ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

💕หากมีปัญหาสุขภาพจิต โทร☎ สายด่วนสุขภาพจิต1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566