ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้…

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ ได้ที่นี่…

CPG แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผู้ป่วย เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิชัย CPG แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผู้ป่วย เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ คู่มือการให้บริการ งานผู้ป่วยฉุกเฉิน (er)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ดังนี้…

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์

โรงพยาบาลพิชัย   1.  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด 2. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 2567

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างมาตรการใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ในการการทำงาน  โรงพยาบาลพิชัยจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้…  

ประกาศ-ยกเลิก แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 1.ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2.ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2567

นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

ประกาศ นโยบายโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สามารถอ่านได้ที่นี่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  รายการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด  รายละเอียด…  

เจตนารมณ์กระทรวงฯ (Eng. Version) 2567

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ฉบับภาษาอังกฤษ โรงพยาบาลพิชัยของเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้