เรื่องประกาศไม่มีผู้มาสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศไม่มีผู้มาสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่นี่…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัยขอประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่นี่…

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจัดยาอัตโนมัติ

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจัดยาอัตโนมัติ 18 หัว จำนวน 1 รายการ ดังนี้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น…

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น กระแทกแบบ Radial จำนวน 1 รายการ ดังนี้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการผลิตยากัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลพิชัย ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการผลิตยากัญชาทางการแพทย์ ดังรายการนี้

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)   ดังนี้…

ประกาศ::เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตามเอกสารแนบท้ายนี้  

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 เครื่องซักผ้า

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้