ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมกลุ่มงาน

1. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
2. กลุ่มงานปฐมภูมิ และ องค์รวม
3. กลุ่มงานทันตกรรม
4. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
6. กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
7. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
8. ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพิชัย 2567
9. งานตึกผู้ป่วยหญิง
10. งานการเงิน รพ.พิชัย

<<<สาระน่ารู้ >>>
1. เช็คตาบอดสี สำหรับทำใบขับขี่
2. แบบทดสอบด้วยตัวเอง เสี่ยงเป็นไบโพล่ามากแค่ไหน
3. ระบบ AI ฟิล์ม Xray

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
1. การเผยแพร่ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2. จดหมายข่าว รพ.พิชัย(งานปฐมภูมิฯ)
3. ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ําในฤดูฝน(งานปฐมภูมิฯ)
4. รับมอบเกียรติบัตรระดับทอง Covid-19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ที่นี่…

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ที่นี่…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ ได้ที่นี่…

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด  ได้ที่นี่…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ได้ที่นี่…

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ครั้งที่ 1 พนักงานพิมพ์

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาาบาลพิชัย ขอประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ได้ที่นี่…

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้…

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ ได้ที่นี่…