โรงพยาบาลพิชัย

ท่านผู้อำนวยการ นายแพทย์เบญจวุฒิ ครุฑเมือง นำคณะเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลพิชัย ร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดมหาธาตุ(วัดใหญ่) อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 7 พย 65..