ข่าวประชาสัมพันธ์ งานราชการ

งานประกาศครุภัณ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 แผนจัดจ้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 งาน แผนจัดจ้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 ทันตะแผนจัดซื้อจ้าง61 แผนซื้อยาปี 2561 ชุดที่ 1 แผนซื้อยาปี 2561 ชุดที่ 2 แผนปฏิบัติการงานตึกผลิต แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปี’61 แผนปฏิบัติการ ปี 61