โรงพยาบาลพิชัย [Pichai Hospital]

เลขที่ 139 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

Tel : 055-456299-301

Fax : 055-456299-301 ต่อ 118

E-mail : info@pichaihos.com