รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานซักฟอก  ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ดังเอกสารแนบท้าย  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถ ฯ

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า

โรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง (เอกสารตามไฟล์แนบ) ดังนี้ …

ประกวดราคา งานบ้าน-งานครัว

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย จะจัดประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ 1 เครื่อง ดังนี้… เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2

เรื่องประกาศไม่มีผู้มาสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศไม่มีผู้มาสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่นี่…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัยขอประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่นี่…