โรงพยาบาลพิชัย

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพิชัย  ได้ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

พิธีภาคเช้า

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ภาคเช้า

 

พิธีภาคค่ำ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ภาคค่ำ