ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมกลุ่มงาน

1. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
2. กลุ่มงานปฐมภูมิ และ องค์รวม
3. กลุ่มงานทันตกรรม
4. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
6. กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
7. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
8. ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพิชัย 2567
9. งานตึกผู้ป่วยหญิง
10. งานการเงิน รพ.พิชัย

<<<สาระน่ารู้ >>>
1. เช็คตาบอดสี สำหรับทำใบขับขี่
2. แบบทดสอบด้วยตัวเอง เสี่ยงเป็นไบโพล่ามากแค่ไหน
3. ระบบ AI ฟิล์ม Xray

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
1. การเผยแพร่ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2. จดหมายข่าว รพ.พิชัย(งานปฐมภูมิฯ)
3. ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ําในฤดูฝน(งานปฐมภูมิฯ)
4. รับมอบเกียรติบัตรระดับทอง Covid-19

ประชาสัมพันธ์ HIV/AIDS , ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

โรงพยาบาลพิชัย ตามที่ กรมควบคุมโรค โดยกองเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ประเภทสปอตวิทยุเรื่อง เอชไอวี / เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี นั้น โรงพยาบาลพิชัย ขอเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าว ตามข้อมูลดังนี้…

ช่องทางการร้องเรียน กรณีฝุ่นละออง PM 2.5

โรงพยาบาลพิชัย อ้างถึงหนังสือ ที่ อต. 0033.011/ว214  ลงวันที่ 25 มกราคม 2567  ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้พิจารณาดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ตามข้อหารือ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภา ฯลฯ โรงพยาบาลพิชัยจึงขอแจ้งช่องทางร้องเรียน ระบบรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://utodcc.moph.go.th/2018/web Page Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เวปไซต์ศูนนย์ดำรงค์ธรรม https://damrongdham.moi.go.th/signin Email :: saraban-utt@moph.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 055-411-439  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ได้ที่นี่… 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 พนักงานประกอบอาหาร

โรงพยาบาลพิชัย ตามประกาศคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ดังนั้น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 พนักงานประกอบอาหาร ดังนี้…

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ได้ที่นี่…

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่วผู้ช่วงช่างทั่วไป และพนักงานบริการ  ได้ที่นี่…

ประกาศ Privacy Noticeปฏิบัติตามประกาศ ศทส. แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศ Privacy Noticeปฏิบัติตามประกาศ ศทส. แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ ที่ สธ. 0212/ว 14039 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

มีประกาศ Privacy Policy ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศ Privacy Policy ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ศทส. ที่ สธ.0212/ว 410 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานบริการ ได้ที่นี่