ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมกลุ่มงาน

1. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
2. กลุ่มงานปฐมภูมิ และ องค์รวม
3. กลุ่มงานทันตกรรม
4. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
6. กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
7. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
8. ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพิชัย 2567
9. งานตึกผู้ป่วยหญิง
10. งานการเงิน รพ.พิชัย

<<<สาระน่ารู้ >>>
1. เช็คตาบอดสี สำหรับทำใบขับขี่
2. แบบทดสอบด้วยตัวเอง เสี่ยงเป็นไบโพล่ามากแค่ไหน
3. ระบบ AI ฟิล์ม Xray

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
1. การเผยแพร่ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2. จดหมายข่าว รพ.พิชัย(งานปฐมภูมิฯ)
3. ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ําในฤดูฝน(งานปฐมภูมิฯ)
4. รับมอบเกียรติบัตรระดับทอง Covid-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ดังนี้… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

โรงพยาบาลพิชัย         ตามที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัด และข้อเสนอนโยบายสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ มติที่ประชุมเห็นชอบประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้…

ประกาศ เรื่องการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ผู้ป่วย พศ.2537-2557

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย จะมีการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537- พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

เผยแพร่แบบประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

โรงพยาบาลพิชัย ขอเผยแพร่แบบประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดย Scan QR Code หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่าง   หรือ คลิ๊กที่ลิงค์

Test to move forward ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ

โรงพยาบาลพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ” Test to move forward ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ “ ทุกวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) โดยคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน สามารถตรวจหาเชื้อ HIV ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง #VctDay #ตรวจเอชไอวีฟรี

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 ช่างไฟฟ้า

โรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (นายช่างไฟฟ้า)

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (นายช่างไฟฟ้า) ดังรายละเอียดต่อไปนี้…