แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างมาตรการใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ในการการทำงาน  โรงพยาบาลพิชัยจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้…

แนวทางป้องกันการระเมิดคุกคามทางเพศ_000

แนวทางป้องกันการระเมิดคุกคามทางเพศ_001

แนวทางป้องกันการระเมิดคุกคามทางเพศ_002

แนวทางป้องกันการระเมิดคุกคามทางเพศ_003

แนวทางป้องกันการระเมิดคุกคามทางเพศ_004

แนวทางป้องกันการระเมิดคุกคามทางเพศ_005