ประกาศ-ยกเลิก แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

โรงพยาบาลพิชัย

ขอประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

1.ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2.ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2567