นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

ประกาศ นโยบายโรงพยาบาลพิชัย

เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สามารถอ่านได้ที่นี่