เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โรงพยาบาลพิชัย

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  รายการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด  รายละเอียด…