ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

โรงพยาบาลพิชัย

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้…