ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์

โรงพยาบาลพิชัย

เรื่อง ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด  ได้ที่นี่…