ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ ได้ที่นี่…