ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ที่นี่…