ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ที่นี่…