การทำลายเอกสารแฟ้มเวชระเบียน

โรงพยาบาลพิชัย

เรื่อง การทำลายเอกสารแฟ้มเวชระเบียน
แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลพิชัย จะดำเนินการทำลายแฟ้มเวชระเบียน ผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี 2553-2556 ตามวิธีปฏิบัติ เรื่องการเก็บรักษา และ ทำลายเอกสารเวชระเบียน โดยจะดำเนินการทำลายในเดือนธันวาคม 2566

ดังนั้นผู้รับบริการท่านใด มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเเฟ้มเวชระเบียนของท่าน

กรุณา ติดต่อได้ที่ แผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลพิชัย
โทรศัพท์ 055-832-100 ต่อ 102 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 นี้

ทำลายแฟ้มเอกสาร