ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพิชัย

โรงพยาบาลพิชัย  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ที่นี่