รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลพิชัย

โรงพยาบาลพิชัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้