ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมกลุ่มงาน

1. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
2. กลุ่มงานปฐมภูมิ และ องค์รวม
3. กลุ่มงานทันตกรรม
4. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
6. กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
7. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
8. ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพิชัย 2567
9. งานตึกผู้ป่วยหญิง
10. งานการเงิน รพ.พิชัย

<<<สาระน่ารู้ >>>
1. เช็คตาบอดสี สำหรับทำใบขับขี่
2. แบบทดสอบด้วยตัวเอง เสี่ยงเป็นไบโพล่ามากแค่ไหน
3. ระบบ AI ฟิล์ม Xray

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
1. การเผยแพร่ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2. จดหมายข่าว รพ.พิชัย(งานปฐมภูมิฯ)
3. ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ําในฤดูฝน(งานปฐมภูมิฯ)
4. รับมอบเกียรติบัตรระดับทอง Covid-19

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. รายการติดตาม การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง งปม.   1,993,200.00 บาท 2. รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง งปม.  990,000.00 บาท 3. ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.   งปม.   5,138,000.00 บาท

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้…

งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจและสังคม

โรงพยาบาลพิชัย ขออนุมัตินำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจและสังคม ดูข้อมูลได้ที่นี่

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย  เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ที่นี่…

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยายาบพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้…

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)