ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 ช่างไฟฟ้า

โรงพยาบาลพิชัย

เรื่องประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้