ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสทิธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ ได้ที่นี่…