ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน มกราคา 2561 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานราชการ

งานประกาศครุภัณ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 แผนจัดจ้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 งาน แผนจัดจ้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 ทันตะแผนจัดซื้อจ้าง61 แผนซื้อยาปี 2561 ชุดที่ 1 แผนซื้อยาปี 2561 ชุดที่ 2 แผนปฏิบัติการงานตึกผลิต แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปี’61 แผนปฏิบัติการ ปี 61