รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานซักฟอก  ดังรายละเอียดแนบท้าย