รพ.พิชัย ผ่านมาตรฐานอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลพิชัย

ได้รับเกียรติบัตร การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

รับรองคุณภาพ รพ พิชัย 66