สารอวยพรปีใหม่ 2566

โรงพยาบาลพิชัย

นายแพทย์อิ๊ดยังวัน  ยงย่วน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ส่งสารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2566

สารอวยพรปีใหม่ 66