ผ่านการรับรองการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

โรงพยาบาลพิชัย

โรงพยาบาลพิชัย ผ่านการรับรองการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

ควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม