แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการควบคุม กำกับ เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงาน นั้น บัดนี้ โรงพยาบาลพิชัย ดำเนินการ ปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567ได้ที่นี้…