รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลพิชัย

ด้วยโรงพยาบาลพิชัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ได้ที่นี่…