ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมกลุ่มงาน

1. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
2. กลุ่มงานปฐมภูมิ และ องค์รวม
3. กลุ่มงานทันตกรรม
4. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
6. กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
7. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
8. ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพิชัย 2567
9. งานตึกผู้ป่วยหญิง
10. งานการเงิน รพ.พิชัย

<<<สาระน่ารู้ >>>
1. เช็คตาบอดสี สำหรับทำใบขับขี่
2. แบบทดสอบด้วยตัวเอง เสี่ยงเป็นไบโพล่ามากแค่ไหน
3. ระบบ AI ฟิล์ม Xray

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
1. การเผยแพร่ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2. จดหมายข่าว รพ.พิชัย(งานปฐมภูมิฯ)
3. ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ําในฤดูฝน(งานปฐมภูมิฯ)
4. รับมอบเกียรติบัตรระดับทอง Covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานราชการ

งานประกาศครุภัณ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 แผนจัดจ้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 งาน แผนจัดจ้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 ทันตะแผนจัดซื้อจ้าง61 แผนซื้อยาปี 2561 ชุดที่ 1 แผนซื้อยาปี 2561 ชุดที่ 2 แผนปฏิบัติการงานตึกผลิต แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปี’61 แผนปฏิบัติการ ปี 61