ร่างประกาศ :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. ๓ ชั้น

โรงพยาบาลพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป้นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ ๒,๙๑๙ ตรม. โรงพยาบาลพิชัย อำพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ดังนี้

1. ร่างประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
2. ร่างเอกสาร ประวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์