ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลพิชัย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒,๙๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายการต่อไปนี้.

  1. ประกาศประกวดราคา

  2. เอกสารประกวดราคา