ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมกลุ่มงาน

1. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
2. กลุ่มงานปฐมภูมิ และ องค์รวม
3. กลุ่มงานทันตกรรม
4. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
6. กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
7. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
8. ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพิชัย 2567
9. งานตึกผู้ป่วยหญิง
10. งานการเงิน รพ.พิชัย

<<<สาระน่ารู้ >>>
1. เช็คตาบอดสี สำหรับทำใบขับขี่
2. แบบทดสอบด้วยตัวเอง เสี่ยงเป็นไบโพล่ามากแค่ไหน
3. ระบบ AI ฟิล์ม Xray

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
1. การเผยแพร่ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2. จดหมายข่าว รพ.พิชัย(งานปฐมภูมิฯ)
3. ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ําในฤดูฝน(งานปฐมภูมิฯ)
4. รับมอบเกียรติบัตรระดับทอง Covid-19

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน มกราคา 2561 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานราชการ

งานประกาศครุภัณ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 แผนจัดจ้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 งาน แผนจัดจ้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 ทันตะแผนจัดซื้อจ้าง61 แผนซื้อยาปี 2561 ชุดที่ 1 แผนซื้อยาปี 2561 ชุดที่ 2 แผนปฏิบัติการงานตึกผลิต แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปี’61 แผนปฏิบัติการ ปี 61