ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าง (รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ที่นี่…