ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง  ดังนี้