ข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพิชัย ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธทุกที่…” ดังนี้…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดังนี้…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ดังนี้… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

โรงพยาบาลพิชัย         ตามที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัด และข้อเสนอนโยบายสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ มติที่ประชุมเห็นชอบประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้…

ประกาศ เรื่องการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ผู้ป่วย พศ.2537-2557

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย จะมีการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537- พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

เผยแพร่แบบประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

โรงพยาบาลพิชัย ขอเผยแพร่แบบประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดย Scan QR Code หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่าง   หรือ คลิ๊กที่ลิงค์

Test to move forward ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ

โรงพยาบาลพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ” Test to move forward ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ “ ทุกวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) โดยคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน สามารถตรวจหาเชื้อ HIV ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง #VctDay #ตรวจเอชไอวีฟรี

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 ช่างไฟฟ้า

โรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้