บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลพิชัย

ขอประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่วผู้ช่วงช่างทั่วไป และพนักงานบริการ  ได้ที่นี่…