ผ่านการรับรองการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย ผ่านการรับรองการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙