สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลพิชัย สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลิงค์ประชาสัมพันธ์  http://utoapp.moph.go.th/qr/5e6

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ที่นี่

การทำลายเอกสารแฟ้มเวชระเบียน

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง การทำลายเอกสารแฟ้มเวชระเบียน แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลพิชัย จะดำเนินการทำลายแฟ้มเวชระเบียน ผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี 2553-2556 ตามวิธีปฏิบัติ เรื่องการเก็บรักษา และ ทำลายเอกสารเวชระเบียน โดยจะดำเนินการทำลายในเดือนธันวาคม 2566 ดังนั้นผู้รับบริการท่านใด มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเเฟ้มเวชระเบียนของท่าน กรุณา ติดต่อได้ที่ แผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลพิชัย โทรศัพท์ 055-832-100 ต่อ 102 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้ที่นี่

แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการควบคุม กำกับ เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงาน นั้น บัดนี้ โรงพยาบาลพิชัย ดำเนินการ ปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 ” ได้ที่นี้…

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ได้ที่นี่…