เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๑๙ ตารางเมตร ฯลฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการ พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เพิ่มเติม)

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)

รายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (เบื้องต้น)

รายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (เบื้องต้น) ของหน่วยงานภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง

โรงพยาบาลพิชัย  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Bidding )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือ  ครั้งที่ 1