การรับบริจาคดวงตา เพื่อในไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

โรงพยาบาลพิชัย

ขอประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคดวงตา เพื่อในไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้ที่นี่