ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ได้ที่นี่…