แผนอนุมัติจัดซื้อ ปี 2563

แผนอนุมัติจัดซื้อปี 2563 1.ประกาศแผน จัดจ้างซ่อมแซม ปี2563 2.ประกาศแผนวัสดุทันตกรรม ปี2563 3.ประกาศแผน วัสดุเภสัชกรรม ปี2563 4.ประกาศแผน วัสดุสำนักงานและวัสดุทั่วไป ปี2563 5.ประกาศแผน วัสดุการแพทย์ ปี 2563  

จัดซื้อ เครื่องแม่ข่าย

รายการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย ดังรายการละเอียด ดังนี้ ประกาศ เอกสารประกวดราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟแม่ข่าย เครื่องสำรองไฟ