ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน มกราคา 2561 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประกาศโรงพยาบาลพิชัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561