ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์

โรงพยาบาลพิชัย   1.  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด 2. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 2567

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างมาตรการใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ในการการทำงาน  โรงพยาบาลพิชัยจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้…  

ประกาศ-ยกเลิก แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 1.ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2.ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2567